Coroczne imprezy

Tak jak i w innych gminach , tak i w gminie Dołhobyczów co roku odbywają się imprezy cykliczne. W czerwcu jest organizowany spływ kajakowy oraz „noc świętojańska”, we wrześniu święto pieczonego ziemniaka. Organizowane są również : Kwietny Bieg, Biesiada, zawody w Kole PZW Dołhobyczów, Dożynki Gminne.