Walory przyrodnicze

Dołhobyczów znajduje się na terenie Dołhobyczowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym, nietrudno się domyśleć, iż panują tu sprzyjające warunki do rozwoju flory i fauny. Tereny, na których jest położona wioska to tereny głównie rolnicze, pola, łąki i lasy. Tych ostatnich jest tu dosyć dużo. Ukształtowanie terenu jest zróżnicowane, z przewagą pagórków i wzniesień. Obszar ten jest bardzo malowniczy i charakteryzuje się występowaniem wielu gatunków roślin i zwierząt, których nie zobaczymy nigdzie indziej. W śród roślin na uwagę zasługują trzmielina brodawkowata, przytulia polska, lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, czy zawilec wielokwiatowy i grążel żółty. Pośród zwierząt na uwagę zasługują bocian biały, orlik krzykliwy, jastrząb gołębiarz, puszczyk, bocian czarny. Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje obszar 7307,5 ha. Ocieplenie klimatu sprzyja rozwojowi licznej roślinności, co przekłada się na malowniczy krajobraz.