Warunki do agroturystyki

Dołhobyczów ze względu na swoje położenie posiada doskonałe warunki do agroturystyki. Położony jest na terenach rolniczych, o bardzo zróżnicowanej rzeźbie terenu. Przeważają pagórki, lasy, łąki i pola. Obszar bogaty w zabytki architektoniczne, jak i przyrodnicze. Wszystkie te argumenty przemawiają za rozwojem turystyki na wsi. Potencjalny turysta przyjeżdżając tu łączy przyjemne z pożytecznym, spędza czas aktywnie i przyjemnie, w środowisku nie skażonym przez przemysł i ludzi. Wielkim atutem jest przynależność miejscowości do Dołhobyczowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Współczesny turysta, amator spotkań z przechodzącym bocianem, zwierzętami, które widzimy na co dzień wybierając się na wędrówkę przez las, będzie zadowolony ze spędzenia tu urlopu. Kuchnia kresowa, która na tych terenach jest na co dzień, dla przyjezdnych jest czymś nowym i czasami bardzo egzotycznym.