Właściciele ziemscy

Dołhobyczów, tak jak wszystkie inne miejscowości posiadał swoich panów. Na przełomie wielu lat był on w posiadaniu różnych właścicieli: takich którzy nie tylko czerpali korzyści z ziemi i pracy chłopów ale również budowali np. kościoły (Stefan Świeżawski), oraz tych którzy nabyli majątek po to aby go zaraz odsprzedać.
Pierwszym właścicielem był Mikołaj Kinik, który sprzedał wieś Mikołajowi Mnichowi, a ten odsprzedał ją Ściborowi Rogali ,po którym dziedziczył syn Mikołaj. Kolejnymi włodarzami byli Jan i Aleksander Komorowscy. W latach 1681-1682 wymienia się Radeckiego, Krajewskiego i Zaleskiego. Następnie przez pewien czas częścią ziem władali Skrzetuscy. W drugiej połowie XVIII w. Wioska przeszła w ręce Stróżewskich, od których odkupił ją Andrzej Rastawiecki. Po jego śmierci odziedziczyła ją wdowa Katarzyna, a następnie syn Ludwik i Edward. Od Rastawieckiego odkupił wieś Mieczysław Epstein, który sprzedał ją Stefanowi Świerzawskiemu. W 1928 majątek odziedziczyła Krystyna ze Świerzawskich, a ostatnim właścicielem był Eustachy Świerzawski. Eustachy Świeżawski był właścicielem do roku 1946, bowiem wtedy przejął go Skarb Państwa. Po wojnie ,w 1975 roku Eustachy wraca do Dołhobyczowa, w asyscie milicji i zabiera kosztowności i srebra rodzinne zakopane w piwnicach pałacu. Świeżawski otrzymał jedank połowę skarbów, a druga połowa znalazła się w Muzeum Narodowym w Warszawie.